Služby pro neziskové organizace

JSME FIRMA, SE KTEROU KONEČNĚ MŮŽETE DĚLAT TO, NA ČEM VÁM ZÁLEŽÍ!

Pomáháme neziskovým organizacím dělat svou tolik potřebnou práci. Ať už se jedná o děti, dospělé, seniory v krizi, či zvířata. Staráme se o účetní, ekonomickou i dotační agendu těchto organizací, nastavujeme finanční řízení, pomáháme s papírováním, rozpočtováním i zákonnými povinnostmi. Lidem v NNO vracíme do jejich práce radost a naději, která jim často zmizela při zjištění, co všechno je potřeba vykonávat, když chtějí pomáhat.

Naše práce nám dává smysl i vědomí toho, že děláme svět lepší.

Naši klienti jsou součástí naší rodiny. A jako o rodinu se o ně staráme.

 • O vaši organizaci pečují lidé, kteří opravdu znají účetní, ekonomickou i dotační agendu neziskových organizací. Nezajímá nás jen účetnictví, chceme, aby se vám dařilo.
 • Mluvíme srozumitelně, jasně a stručně, tak, aby nás pochopili všichni.
 • Jde nám o to, abyste své peníze vydávali efektivně a optimalizovali své náklady.
 • Ukážeme vám cestu jak peníze vydělávat, jak tvořit vlastní prostředky a rezervy.
 • S námi získáte jistotu, že vedete svou neziskovou organizaci správným směrem.
 • Postaráme se o sledování dotací, smluv, rozpočtů, čerpání – od žádostí až po vyúčtování.
 • Vyřizujeme kontroly úředních orgánů u námi sledovaných vyúčtování dotací.
 • Pravidelně se účastníme setkání správní rady nebo představenstva organizace a vysvětlujeme ekonomický stav organizace, předkládáme doporučení apod.
 • Výkazy, které pravidelně posíláme, komentujeme a i osobně vysvětlujeme.
 • Pro management organizace umíme připravit týmový koučink či strategické plánování.
 • Zpracujeme pro vaši organizaci procesní analýzu, pomůžeme vám najít silné a slabé stránky organizace, co je třeba zlepšit, jakým směrem se vydat.
 • Pravidelně připravujeme sledování vaší finanční situace – přehledné cashflow, analýzu aktuálního stavu organizace a sledování rozpočtu, na jejichž základě se můžete kvalitně rozhodovat a tvořit strategické plány, přizpůsobovat smlouvy apod.
 • Doporučíme možné výzvy pro vaši organizaci pro stabilizaci rozpočtu, či financování dalších projektů.

CHCETE SI S NÁMI VYZKOUŠET SPOLUPRÁCI?

RÁDI SE S VÁMI OSOBNĚ SETKÁME A PODÍVÁME SE NA VAŠI ORGANIZACI ODBORNÝM A NEZAUJATÝM POHLEDEM!

  

Kontaktní formulář